Politika privatnosti

Poštujemo vašu privatnost i posebno vodimo računa o sigurnosti vaših ličnih podataka. Upravo iz ovih razloga, ovom Politikom privatnosti želimo da vas na transparentan i lako razumljiv način obavestimo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade vaših ličnih podataka od strane TOPLO d.o.o. Stara Pazova ul. Tolstojeva 20, reg.broj: 21613312, koji je na mestu upravljača vašim ličnim podacima (u daljem tekstu „TOPLO“ ili „mi“).

Ovde su informacije o svim podacima koje o vama prikupljamo tokom različitih vrsta saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada pristupite našoj veb stranici WWW.TOPLO.SHOP, kada se registrujete i napravite profil ili kada samo odlučite da kupite naše proizvode na mreži kao gost.


Lični podaci su svi podaci koji se direktno ili indirektno odnose ili se mogu odnositi na vas kao fizičko lice. Kao pravni osnov koji reguliše zaštitu podataka i uslove za obradu vaših ličnih podataka, primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu „Zakon“).U slučaju da naša veb lokacija sadrži veze do drugih veb lokacija, molimo vas da budete na odgovarajući način upoznati sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim veb lokacijama i načinu na koji te osobe obrađuju informacije o vama. Imajte na umu da TOPLO d.o.o. nema kontrolu nad sadržajem drugih veb lokacija, te stoga ne možemo biti odgovorni za zaštitu vaše privatnosti kada posećujete druge veb lokacije.


Koje podatke prikupljamo od vas?


TOPLO d.o.o. prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika / kupca.

Kupovina / narudžba u TOPLO SHOP prodavnici / veb lokaciji / aplikaciji


Kada kupujete u prodavnici TOPLO SHOP, putem veb stranice ili mobilne aplikacije, u zavisnosti od slučaja, od vas će se možda zahtevati da ostavite određene lične podatke neophodne za zaključivanje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine ili ispunjavanje obaveza prema ugovoru. na rasprodaji - realizacija isporuke, sakupljanja i prijema robe.


U slučaju kupovine u prodavnici TOPLO SHOP za kućnu dostavu robe potrebne su nam sledeće informacije:


- Ime i prezime;

- Broj telefona;

- Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)


Kada koristite naše usluge kupovine na mreži putem veb stranice ili mobilne aplikacije, pored gore navedenih podataka, potrebne su nam i informacije o vašoj e-mail adresi, kako bismo potvrdili kupovinu i poslali vam narudžbinu.


Ako izvršite onlajn plaćanje kako biste osigurali sigurnu kupovinu, takođe prikupljamo informacije o transakciji.


Možete izvršiti kupovinu putem Interneta iako niste registrovani na veb lokaciji TOPLO SHOP, kao gost.


Kupovinu možete izvršiti i pozivom našeg kontakt centra. U ovom slučaju moramo prikupiti podatke o imenu i prezimenu, telefonskom broju, adresi (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprata), e-mail adresi i broju vaše platne kartice i transakciji (ako imate izabrao ovaj način plaćanja).


Ovako prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu zaključivanja i izvršavanja ugovora o prodaji na daljinu, što uključuje upravljanje i praćenje naloga, komunikaciju sa vama, kao i postupanje u slučaju žalbe ili upozorenja.


Da bismo osigurali da se proizvodi koje kupujete od nas isporuče na tačnu adresu, vaše podatke delimo sa spoljnim partnerima kako bismo pružili odgovarajuće usluge (npr. Vaše ime, adresa za isporuku). Vodimo računa da vaši lični podaci ne budu otkriveni neovlašćenim licima. U okviru TOPLO d.o.o. pristup podacima koje ste nam stavili na raspolaganje dostupan je samo onim zaposlenima kojima su potrebni da bi ispunili svrhu zbog koje su lični podaci prikupljeni i kojima je obrada ličnih podataka navedena u opisu posla.


Pored naših zaposlenih, da bismo mogli da pružimo određene usluge, vaše podatke možemo da pružimo i trećim licima - našim partnerima koji pružaju usluge u ime TOPLO-a (npr. Kurirska služba, služba za reklamacije, IT partneri koji održavaju našu veb stranicu / mobilnu aplikaciju) .


U svim ovim slučajevima, naš odnos sa spoljnim partnerima i način zaštite i postupanja sa vašim ličnim podacima predviđeni su ugovorima u skladu sa zakonom.


Vaše podatke ne izvozimo van teritorije Republike Srbije.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?


Lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunile gore navedene svrhe. Pritom uzimamo u obzir zakonske obaveze čuvanja ličnih podataka.


U slučaju kreiranja profila na našoj veb lokaciji ili prikupljanja podataka na osnovu pristanka, lični podaci će se obrađivati do brisanja korisničkog profila ili povlačenja saglasnosti. Međutim, opoziv saglasnosti ne utiče na prihvatljivost obrade izvršene na osnovu saglasnosti pre opoziva.


Izbrišemo podatke prikupljene na osnovu saglasnosti i pre povlačenja saglasnosti, ako je postignuta svrha zbog koje smo prikupili podatke.


Kada je osnova za prikupljanje podataka zaključivanje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim nabavkama i kupcima čuvamo u obimu predviđenom poreskim propisima i propisima koji uređuju kupoprodajni ugovor. (npr. podaci o podnetim žalbama čuvaju se u meri koja je propisana Zakonom o zaštiti potrošača).


Po isteku predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci kupaca biće obezličeni ili izbrisani ili uništeni.


Koja prava imate kao subjekt podataka?


Možete nas kontaktirati u bilo koje vreme sa bilo kojim od sledećih zahteva:


 da vam omoguće pristup vašim ličnim podacima, da odgovorite u koje svrhe se podaci koji se odnose na vas, kao i da pristupite tim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije vaših ličnih podataka koje posedujemo, treće strane, treće strane ili kategorije trećih lica vaši lični podaci se dele, period tokom kojeg podatke zadržavamo.


 da zatraži ispravku netačnih, netačno unetih i / ili zastarelih podataka;


 da zatražite brisanje vaših ličnih podataka ako se obrada zasniva na vašem pristanku, legitimnom interesu ili ako lični podaci više nisu potrebni za postizanje svrhe zbog koje su prikupljeni;


 da zatražite ograničenje obrade vaših podataka, ako osporite tačnost ličnih podataka u roku koji omogućava kontroloru da proveri tačnost ličnih podataka, ako smatrate da je obrada nezakonita i ne želite da se podaci brišu, ako prigovorili ste ili ako smatrate da je TOPLO doo vaši podaci više nisu potrebni;


 da podnese žalbu na način na koji obrađujemo vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa zakonom;


 da podnese žalbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.


Za sva dodatna pitanja i zahteve u vezi sa obradom ličnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu ličnih podataka. Kontakt podaci su e-adresa info (at) toplo.rs.


Stupanje na snagu i promene Politike privatnosti


Ova Politika privatnosti stupa na snagu 01.05.2021. godine.


Politika privatnosti može se menjati ili dopunjavati, u zavisnosti od potreba i promena u procesu u TOPLO doo, promena zakonskog okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenik za zaštitu podataka od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Preporučuje se da korisnici redovno prate promene politike privatnosti na veb lokaciji TOPLO SHOP prodavnice.